Θερμογραφία

Η Θερμογραφία είναι μια βασική μέθοδος για την προληπτική συντήρηση των περιουσιακών σας στοιχείων (υποδομές και μηχανήματα).

Κτιριακές εφαρμογές: Η μη καταστροφική αυτή μέθοδος αξιολόγησης θερμικής απόδοσης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη καθώς βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση διατηρώντας τα βασικά στοιχεία του κτιρίου. Η Θερμογραφια είναι μια μέθοδος απεικόνισης της 'αόρατης' θερμικής ενέργειας ενός κτιρίου , θερμικών γεφυρών και πολλά άλλα.

Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές εφαρμογές: Η Θερμογραφία χρησιμοποιείτε στον εντοπισμό κακών ηλεκτρικών συνδέσεων, ανισόρροπα φορτία, φθαρμένη μόνωσή και άλλα πιθανά προβλήματα σε ηλεκτρολογικές εφαρμογές. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολική χρήση ενέργειας, αυξημένο κόστος συντήρησης ή καταστροφική βλάβη του εξοπλισμού με αποτέλεσμα μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας, ζημιά στον εξοπλισμό.

thermography cyprus θερμοογραφία κύπρος θερμογραφικός έλεγχος