Ελέγχοι Διαρροής Νερου

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στον εντοπισμό διαρροής νερού σε όλη την Κύπρο για όλα τα υδραυλικά συστήματα. Μια διαρροή νερού συνήθως παρουσιάζεται κάτω από το πάτωμα η και μέσα στους τοίχους.

Χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές τεχνολογίες έχουμε την δυνατότητα του ακριβείς εντοπισμού του σημείου της διαρροής χωρίς να δημιουργηθούν ζημίες εντός της ιδιοκτησίας σας.

Μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε γραπτή έκθεση αποτελεσμάτων μέχρι και 48 ώρες μετά την επίσκεψη του συνεργείου μας.
Τυπικές εφαρμογές : Κεντρική παροχή νερού, ζεστού/κρύο, κεντρική θέρμανση κολυμβητικές δεξαμενές μέχρι ακόμη και βιομηχανικές εφαρμογές.