ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ο απώτερος σκοπός της διεξαγωγής ελέγχου (Blower Door Testing) σε ένα κτίριο στην Κύπρο είναι η επικύρωση της ποιότητας μιας κατασκευής σχετικά με την αεροστεγανότητα ακολουθώντας συγκεκριμένα τεχνικά πρότυπα. Σε συνδυασμό με τη θερμική απεικόνιση, οι ελλείψεις ενός κτιρίου προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια. Η μεθοδολογία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι μη επεμβατικά και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την κανονική λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.